Het verbinden van generaties doe je zo

Epaper Buro Heron met vrouw aan de telefoon

Door verschillen in waarden- en gedragspatronen kunnen er spanningen tussen generaties ontstaan. Die spanningen kunnen gevolgen hebben voor de samenwerking en de effectiviteit van organisaties. De vraag is hoe je als organisatie initiatieven kunt ontplooien om de kennis van zeer ervaren medewerkers te bundelen en over te dragen aan de nieuwe generaties.

Kijk naar de overeenkomsten

Generatiediversiteit is de afgelopen jaren toegenomen en veel organisaties zien de innovatiekracht hiervan over het hoofd. Men is nou eenmaal gewend om naar de diversiteit (lees: verschillen) te kijken en minder naar de complementariteit.

Duurzaam vernieuwen om als organisatie goed af te stemmen op de veranderende wereld, betekent continuïteit en rendement borgen. Iedere nieuwe generatie heeft deze onderschatte specifieke kwaliteit, namelijk innovatievermogen.

Als je met elkaar gaat ontdekken welke verbindende elementen er zijn tussen jong en oud dan kom je tot verrassende ideeën. Ook vergroot je hiermee het lerende vermogen binnen je organisatie. Talent is namelijk van alle leeftijden, mits we deze voldoende benutten.

Motivatie door dienend leiderschap

Jongere generaties motiveer je door het geven van autonomie en het schenken van aandacht aan zingeving. Generatie Z wil betekenisvol werk waar zij een grote betrokkenheid bij voelt. Dit wil overigens niet zeggen dat oude(re) generaties dit niet nastreven.

Uit onderzoek blijkt dat de oudere generaties gewend zijn aan directief leiderschap vanuit hiërarchie. Ook zijn zij meer gericht op efficiency in werk waarbij analytische kwaliteiten belangrijker zijn dan creatieve eigenschappen. De jongste generatie kan niet zoveel met deze traditionele structuur en aansturing. Zij zoekt naar collegiale harmonie, openheid, vernieuwing en vooral dienend leiderschap.

Dit betekent dat je als leidinggevende vooral het bewustzijn van de generatieverschillen dient te vergroten. Erken de meerwaarde van iedere generatie en probeer actief bruggen te slaan tussen generaties. Geef medewerkers de ruimte om te werken aan autonomie en talentmanagement en zet het potentieel van elke generatie in.

Aandacht voor generatieleren

Wat kun je doen als organisatie om de generatiediversiteit effectief te benutten? Dat begint met inzicht geven. Zoek de verbinding in gemeenschappelijke ideeën, belangen, hobby’s, gewoontes, belevingen en taal. Maak gebruik van de ervaring en kennis van oudere generaties en combineer deze met de nodige vernieuwing van deze tijd. Ontdek de generatiekenmerken, gedragspatronen die horen bij een generatie en hoe je bronnen van generatieconflicten kan voorkomen.

Ontplooi initiatieven om de opgebouwde kennis van de zeer ervaren medewerkers, die de komende jaren in grote getale organisaties zullen verlaten, beschikbaar te houden voor de nieuwste generaties. Zo maak je je organisatie wendbaar en benut je het potentieel van elke generatie.

Download hier het e-paper ‘Het binden en boeien van Generatie Zelf’ en ga aan de slag.

E-paper

Epaper Buro Heron 'het binden en boeien van generatie z'elf' - met vrouw aan de telefoon