21e eeuwse vaardigheden voor traineeships

Generatie Z aan het roer van jouw organisatie? Ontdek de invloed van traineeships op getalenteerde starters

Jong talent is schaars en dat blijft voorlopig zo. Dit schaarse goed wordt vandaag de dag overheerst door Generatie Z – een generatie medewerkers die op zoek is naar meer dan een aantrekkelijk loonstrookje. Deze generatie zoekt organisaties waar ze kunnen groeien, impact kunnen maken en waar hun waarden worden weerspiegeld. Ontdek de invloed van traineeships op getalenteerde starters. Bouw een duurzaam traineeship aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden.

Generatie Z, met hun frisse blik en digitale vingerafdruk, zijn de talenten die elke organisatie hoopt te vinden en te koesteren. Echter, deze generatie komt niet zomaar aanwaaien; ze zijn selectief, goed geïnformeerd en zoeken naar plaatsen waar ze echt impact kunnen maken.

Investeer in het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden in je traineeship

Het is voor jouw organisatie dus noodzaak om een omgeving te creëren waarin deze jonge professionals zich niet alleen aangetrokken voelen, maar ook langdurig verbonden blijven. Traineeships, indien goed opgebouwd en georganiseerd, onderscheiden zich als een magneet voor ambitieuze starters. Door zich te richten op 21ste-eeuwse vaardigheden, worden traineeships een win-win situatie voor jouw organisatie. Jij bereidt de trainees voor op het nieuwe leiderschap binnen jouw organisatie.

Hieronder doen we je uit de doeken hoe traineeships helpen om 21e-eeuwse vaardigheden bij jouw talenten te ontwikkelen en hoe dit jouw organisatie transformeert.

21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen in traineeships

21e-eeuwse vaardigheden

Bron: SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling & Kennisnet

 1. Kritisch denken trainen in traineeship

  Vrijwel iedere innovatie begint met het idee ‘dit kan anders dan we het nu doen’. Werknemers die bruikbaar kritisch kunnen denken zijn goud waard. En je kunt kritisch denken heel goed trainen op de werkvloer. Trainees worden uitgedaagd kritisch te denken waardoor ze betere keuzes maken, aannames onderuit kunnen halen en denkfouten voorkomen. Meer weten? Lees hier meer over deze 21e-eeuwse vaardigheid.

 2. Creativiteit ontwikkelen in traineeship

  Als je creatief denkt, dan heb je het vermogen om patronen te doorbreken. Je kunt dan nieuwe connecties leggen tussen verschillende concepten of ideeën. Zo creëer je een oplossing die er eerder nog niet was. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid voor hard skills zoals beleidsvorming, onderzoek en projectmanagement. Creatieve professionals zijn beter in het verminderen van bureaucratie. En creatieve projectmanagers bedenken meerdere manieren om hun projecten sneller en effectiever te laten slagen. We schreven er eerder een blog over het challengen van je creativiteit. Je kunt het hier lezen en inspiratie opdoen in onze learning bite ‘Challenge je creativiteit’.

 3. Probleemoplossend vermogen belangrijk voor trainee

  Trainees leren effectieve strategieën en methoden die helpen bij het oplossen van complexe problemen waarvoor traditionele oplossingen niet effectief bleken. Het leidt tot nieuwe manieren om problemen te benaderen en op te lossen, wat leidt tot betere resultaten voor je organisatie.

 4. Computational thinking

  Het ontwikkelen van computational thinking vaardigheden stelt trainees in staat om op een praktische en creatieve manier met behulp van digitale tools en technologieën de complexe problemen op te lossen binnen je organisatie.

 5. Informatie vaardigheden voor een nieuwsgierige trainee

  Door trainees uit te dagen in het correct verzamelen, analyseren en gebruiken van informatie, zijn zij in staat om een goed onderbouwd advies uit te brengen. Dit werkt goed door ze business cases aan te bieden in hun traineeship. Hierdoor profiteert je organisatie van een frisse kijk op te nemen besluiten of vernieuwende ideeën op bestaande uitdagingen.

 6. ICT-basis vaardigheden

  Trainees leren de ICT-vaardigheden die nodig zijn voor het inrichten van de moderne werkplek, zoals het gebruik van softwareprogramma’s, internetbronnen en communicatietools.

 7. Mediawijsheid

  Het ontwikkelen van mediawijsheid stelt trainees in staat om kritisch om te gaan met media-inhoud, digitale informatie te evalueren en op een verantwoorde manier te communiceren.

 8. Communiceren en profileren kun je leren

  In traineeships gaat het aanleren van communiceren verder dan het aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken. Je leert trainees inzien waarom ze communiceren zoals ze communiceren en toont ze waar de schoen wringt. Hierdoor zijn ze in staat om effectief te communiceren met collega’s, klanten en andere belanghebbenden, wat leidt tot verbeterde relaties en samenwerkingsverbanden. Ook leer je ze om zichzelf te profileren intern én naar klanten. Hoe wij dit doen, lees je hier.

 9. Samenwerken

  Vaak werken trainees in projecten. In die projecten is effectief samenwerken belangrijk om doelen te bereiken. Bij traineeships wordt het vermogen van de trainee ontwikkelt om het belang van de ander in te zien en deze te combineren met zijn/haar eigen belang. Het bevorderen van samenwerkingsvaardigheden onder trainees resulteert in meer productieve teams en een betere algehele prestatie van de organisatie.

 10. Sociale en culturele vaardigheden een must in traineeships

  Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen werken met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. In traineeships wordt de trainees kennis bijgebracht over verschillende sociale en culturele opvattingen en hoe zij daarmee rekening kunnen houden in hun dagelijkse werk. Het ontwikkelen van deze vaardigheden stelt trainees in staat om effectief te communiceren en samen te werken in diverse en mondiale teams, wat bijdraagt aan een inclusieve en innovatieve werkcultuur.

 11. Lerend vermogen

  Trainees worden aangemoedigd om een ​​houding van levenslang leren aan te nemen, waardoor ze zich voortdurend kunnen aanpassen en ontwikkelen in een snel veranderende zakelijke omgeving. Klinkt logisch? Vergeet niet dat trainees vaak in het eerste jaar veel ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Daarna zien wij dat trainees los worden gelaten. Het is belangrijk om ze ook na hun traineeship uit te dagen, te inspireren en proactief te laten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 12. Zelfregulering

  Trainees krijgen in organisaties vaak de kans om zich breed te ontwikkelen door mee te werken aan een divers pallet aan projecten. Van de trainees wordt verwacht dat ze in die projecten zelf startend zijn, verantwoordelijkheid nemen en zichzelf gemakkelijk aanpassen aan de manier van samenwerken. Zelfregulering is het vermogen om een taak of proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Bij traineeships wordt het vermogen bij de trainees ontwikkelt door in te gaan op hun eigen motivatie en ze te leren reflecteren op hun eigen handelen.

Welke bovenstaande vaardigheden kun jij ontwikkelen bij jouw jonge talenten, zodat ze bijdragen aan een wendbare organisatie?

Door een traineeship te ontwerpen die deze vaardigheden omvatten, trekt je organisatie niet alleen jong talent aan, maar investeer je in de toekomstige groei en veerkracht van je organisatie.

Met Buro Heron in de arm weet je zeker dat de jonge talenten in je organisatie op een eigentijdse, duurzame manier werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Ontdek de invloed van traineeships op getalenteerde starters en plan hier een afspraak in voor een vrijblijvend gesprek met expert Naomi van der Graaff.

Let’s build the future together!