Samenwerken aan de energietransitie: zo doe je dat

Onze vanzelfsprekende energiebronnen veranderen in rap tempo. De wereld is in transitie, en de energietransitie loopt daarin voorop. Overal worden energietransitieteams opgericht om de energietransitie goed vorm te geven, in beleid en in onze samenleving. Zo’n nieuw opgericht team bestaat uit professionals met verschillende expertises en werkstijlen. Hoe werk je dan het beste samen aan een van de grootste uitdagingen van onze tijd?

Om ervoor te zorgen dat het programmateam dat de energietransitie uitvoert tot goede resultaten komt, is gespecialiseerde teambegeleiding doorslaggevend. Juist een nieuw team met een nieuwe taak heeft baat bij de juiste opstart en groepsbegeleiding. Daarmee versnel je de vorming van een effectieve groepsdynamiek enorm én leid je je team de goede kant op. Daar krijgt iedereen energie van. Lees alles over goede teambegeleiding voor teams die de energietransitie realiseren in deze whitepaper.

Download de e-paper Samen werken aan de energietransitie

Teamontwikkeling bij energietransitieteams

Waardevol praktijkvoorbeeld in Zuid-Holland
In deze whitepaper laten we zien hoe je de uitdagingen als programmateam Energietransitie het hoofd biedt. We geven je 3 frisse winden: empowerment, veerkracht en wendbaarheid. Deze belangrijke thema’s dragen bij aan een goede teamontwikkeling bij energietransitieteams.

Ook delen we een waardevol voorbeeld uit de praktijk van een programmateam Energietransitie bij een gemeente in Zuid-Holland. Hoe zij door de procesbegeleiding van Carla de Waal sneller tot resultaat zijn gekomen en meer openheid en vertrouwen hebben opgebouwd.

Energietransitie afbeelding met 3 medewerkers aan het werk

Duurzaam omgaan met de wereld en je mensen

Waarom je energietransitie-teamontwikkeling inzet
Overheden, semi-overheden, gemeenten en bedrijven zijn volop bezig met de energietransitie. Ze zitten er midden in, of beginnen er net aan. Dat betekent dat duizenden overheidsfunctionarissen, semi-overheidsmedewerkers en bedrijfswerknemers op zoek zijn naar hoe de energietransitie mogelijk te maken op een duurzame manier.

En dan hebben we het niet over de meest voor de hand liggende invulling van het begrip ‘duurzaam’. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat je de energietransitie neerzet met goede zorg voor natuur en milieu. Maar die andere vorm van duurzaam, het duurzaam inzetten van talenten en vaardigheden, is zeker zo belangrijk. Zodat niemand uitgeblust raakt, maar juist energie krijgt van zijn werk. En in de snelkookpan van de energietransitie is dat nog weleens een uitdaging. Die uitdaging tackel je het beste door goede teamontwikkeling met focus op veerkracht, empowerment en wendbaarheid te bieden. Zodat iedereen vol energie en duidelijk perspectief lekker met elkaar samenwerkt.

Download de e-paper Samen werken aan de energietransitie

Tijdschrift met buro heron op de voorkant over energietransitie
LinkedIn
Instagram