Tag Archief van: leren van en met elkaar

Met de komst van agile werken, zelfsturende teams, flexibele hubs en multidisciplinaire samenwerking krijgen andere vormen van kennisdeling meer aandacht.

Intervisie; leren van elkaar en onderlinge advisering in kleine groepen van mensen met een vergelijkbaar werkniveau, is hierbij een krachtig instrument. Het uitwisselen van praktijkervaringen of best practices versnelt daarbij tevens het leervermogen van organisaties. Wat zijn de voordelen van intervisie? En hoe zet je het effectief in?

In contact met gelijkgestemden of collega’s doe je vaak nieuwe ideeën op en bekijk je dilemma’s vanuit verschillende perspectieven die waardevol en oplossingsgericht voor je kunnen zijn. Het zijn doorgaans inspirerende bijeenkomsten waarbij ervaringen worden omgezet in nieuwe inzichten waarmee je je professioneel en persoonlijk kan ontwikkelen.

Doeltreffend

Intervisie is ook een belangrijk instrument om het effect van alle andere trainingen en opleidingen binnen je organisatie te borgen. Tijdens intervisiesessies komen nagenoeg alle nieuwe vaardigheden die tijdens trainingen zijn behandeld aan bod en worden ze praktisch en doeltreffend toegepast. Het is dan ook dé manier om nieuw gedrag ook daadwerkelijk te implementeren in de praktijk.

De impact van intervisie:

  • meer zelfinzicht door reflectie
  • meer creativiteit bij het oplossen van uitdagingen
  • uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
  • gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD)

Hoe interessant de ingebrachte case ook is, een goede procesbegeleiding is essentieel voor zowel de impact als ook de beleving van de deelnemers. Een goede tijdsbewaking, het volgen van de gekozen structuur en hier scherp op blijven zijn belangrijke succesfactoren.

In dit e-book vind je voldoende inspiratie over intervisie. Hoe zet je een intervisiegroep op? Hoe bereid je de bijeenkomsten goed voor en wat vraagt dit van de procesbegeleider? Er zijn veel verschillende vormen van intervisie; van heel pragmatische tot diepgaande reflecties. We hebben 6 varianten voor je op een rij gezet.